HUISREGELS

 

Het festival is gratis toegankelijk!

 

 • We verkopen geen alcohol aan personen onder 18 jaar. Een NIX18 stand is aanwezig voor gratis uitgifte van NIX18 bandjes.
 • Het is niet toegestaan om drugs, wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.
 • Betreden van het evenemententerrein is op eigen risico, de organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade in welke vorm dan ook.
 • Hinderlijk en/of agressief gedrag kan leiden tot verwijdering en ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein.
 • Aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie dienen te allen tijde worden opgevolgd.
 • Zelf meegebrachte etens- en drinkwaren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.
 • Indien er aanleiding voor is, kan de organisatie, beveiliging en politie je vragen te laten zien wat je bij je hebt.
 • Afval hoort in de afvalbakken, laten we met elkaar het evenemententerrein schoonhouden.
 • Wildplassen is net zoals overal niet toegestaan. Bij de toiletten kan met contant geld betaald worden.
 • Denk aan de buurt en de bewoners wat geluidsoverlast betreft.
 • Respecteer je medebezoekers.
 • Fietsen zijn niet toegestaan op het evenemententerrein. Zet je fiets op een daarvoor bestemde plek.
 • Gevonden voorwerpen worden verzameld bij Buurten in de Fabriek.
 • Huisdieren dienen op het evenemententerrein aangelijnd te zijn.

 

We rekenen op ieders medewerking voor een mooi evenement! Geniet maar drink met mate.